งานก่อสร้างกำแพงและหลังคา

งานก่อสร้างกำแพงและหลังคา

รถกระเช้า มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละรุ่นตามการใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. Truck Mounted
เป็นรถกระเช้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ลักษณะเหมือนรถบรรทุกที่มีการติดตั้งกระเช้าเอาไว้ มีด้วยกัน 4 ประเภทย่อย คือ
– Truck Mounted Platform มีทั้งแบบแขนตรงและแขนพับ ตัวกระเช้าสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง
– Truck Mounted Scissor แขนของกระเช้าจะเป็นแบบกรรไกร ตัวกระเช้าขึ้นลงในแนวดิ่ง
– Truck Mounted Bucket มีฉนวนป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด
– Truck Mounted Ladder แขนของกระเช้าเป็นโครงถักเหมือนบันได ตัวกระเช้าสามารถเคลื่อนที่ได้

2. Trailer Mounted
เป็น รถกระเช้า ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ต้องใช้แรงคน หรือแรงรถในการเคลื่อนย้าย มีขาค้ำยันน้ำหนัก เบามากแรงกดต่อตารางเมตรค่อนข้างน้อยมี 2 ประเภทย่อย คือ
– Trailer Mounted Platform แขนของกระเช้ามีทั้งแบบแขนตรงและแขนพับ ตัวกระเช้าสามารถออกนอกตัวรถ และเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง ความสูงของกระเช้าประเภทนี้มีไม่เกิน 18 เมตร
– Trailer Mounted Scisso แขนของกระเช้าเป็นแบบกรรไกร ตัวกระเช้าขึ้นลงในแนวดิ่ง ไม่สามารถออกนอกตัวรถได้ เหมาะกับงานที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานกว้างและรับน้ำหนักได้มากกว่ากระเช้าประเภทอื่นๆ

3. Aerial Work platform (AWP)
เป็นรถกระเช้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง มีมากมายหลากหลายรุ่นให้เลือกอย่างเหมาะสมกับงานนั้นๆ ต้นกำลังมีทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ ทั้งยังเป็นกลุ่มรถกระเช้าที่มีมากที่สุดในขณะนี้มี 3 ประเภทย่อย คือ
– Telescopic Boom Lift เป็นกระเช้าแบบแขนตรง เหมาะกับการทำงานในพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง ระยะยืดแขนในแนวระดับสูงสุดได้ถึง12-24 เมตร และในแนวดิ่ง 12-50 เมตร
– Articulate Boom Lift เป็นกระเช้าแบบแขนพับ เหมาะกับการใช้งานที่มีสถานที่ปฏิบัติงานมีสิ่งกีดขวางการทำงาน แขนของกระเช้าสามารถพับและยืดหดได้ ระยะยืดแขนในแนวระดับสูงสุดได้ถึง 6-24 เมตร และในแนวดิ่ง 9-45 เมตร
– Scissor Lift เป็นกระเช้าแบบแขนกรรไกร เหมาะกับการขึ้นในแนวดิ่ง พื้นที่การใช้งานสูงสุดถึง 1.6-6 ตารางเมตร และรับน้ำหนักสูงสุด 1000 กิโลกรัม ยกได้สูงสุด 6-15 เมตร

สิ่งสำคัญในการใช้รถกระเช้าทั้งผู้ขับ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ คือต้องปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง